onsdag 25. mai 2016

Grafikere

Oppgave: Presenter en norsk grafiker og en utenlandsk grafiker.

Norsk grafiker

Bjørn RansveBjørn Ransve ble født i Oslo 19.desember.1994. Han studerte kunst sammen Odd Nerdrum som også er en veldig kjent norsk kunster. Han er kjent for både hans malerier og grafiske trykk, og man kan se inspirasjon fra renessansen, barokken og nyromantikken i hans kunst. Ransve fikk sitt gjennombrudd med utstillingen hans kalt "rygger" og senere i karrieren har han har flere utstillingen, blant annet på Munch museet.

Utenlandsk Grafikker

Kathe KollwitzKathe Kollwitz ble født i Königsberg, Tyskland 8.juli.1867, og døde i Mortizburg, Tyskland 22.april.1945. Hun var en tegner, skulptør og grafiker, og hun brukte teknikker som litografi, kobberstikk og trestikk. Kollwitz var en del av den naturalistiske og ekspresjonistiske bevegelsen, og i kunsten hennes kan man se at hun fremstilte elendighetene med krig, fattigdom og sult.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar